Klass+VR

AR & VR hariduses
 
Klass+VR

Klass+VR

AR & VR hariduses

Projekt Klass+VR

Projekti läbivimist ja materjalide valmimist on toetatud meetmest Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt. Projekt Klass+VR Projekti number: 2014-2020.1.03.18-0085. Toetaja: Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti algus ja lõpp

01.01.2019–31.12.2021

Partnerid

  • Tallinna Kuristiku Gümnaasium
  • Pelgulinna Gümnaasium
  • Tartu Erahariduse Edendamise Selts (TERA)
  • Tartu Kivilinna Kool
  • Tartu Ülikool (koolituspartner)

Projekti eesmärk

Klass+VR projektis ühendavad jõud kaks Tallinna ja kaks Tartu kooli, et võtta kasutusele virtuaalreaalsus ja liitreaalsus õppetöös. Õpetajatel ja õpilastel tekib valmisolek kasutada õppimise eesmärgil VR/AR vahendeid toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ning samuti on tagatud ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Töö käigus loovad õpilased ja õpetajad õppematerjalid, mida saavad kasutada koostööpartnerid ja teised soovijad nii formaal- kui mitteformaalhariduses ja kaasavas õppes.

Kontakt: it@kuristiku.ee